ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Հավանականությունների տեսություն. Խնդրագիրք

Հավանականությունների տեսություն. Խնդրագիրք

Տ. Պ. Ղազանչյան, Ն. Խ. Մեսրոպյան