Հաշվապահական հաշվառում

Ա. Հ. Սարգսյան, Ա. Մ. Մարջանյան, Ն. Ս. Օգանեզովա