Տնտեսագիտության տեսություն

Խմբ.` տ.գ.դ., պրոֆ. Գ. Ե. Կիրակոսյանի և տ.գ.թ., պրոֆ. Ի. Ե. Խլղաթյանի
Դասագիրքը տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի կողմից 2000թ. հրատարակված և ուսումնական գործընթացում փորձարկված «Տնտեսագիտության տեսություն» ուսումնական ձեռնարկի վերամշակված, լրամշակված և տնտեսագիտության տեսության ժամանակակից առավել հեղինակավոր տեսություններով ուղղորդված նոր շարադրանքն է: Ուսումնական նյութը շարադրված է` լայնորեն օգտագործելով գրաֆիզիկական վերլուծության և հետազոտության մյուս մեթոդները: Դասագիրքը նախատեսված է տնտեսագիտական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողների և տնտեսագիտության տեսության ժամանակակից հիմնահարցերով հետաքրքրվողների համար: