ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑԻ <<ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ>>

Խորենացի Մ.