ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Վերլուծական երկրաչափության և գծային հանրահաշվի խնդրագիրք տնտեսագետների համար

Վերլուծական երկրաչափության և գծային հանրահաշվի խնդրագիրք տնտեսագետների համար

Գ. Հակոբյան, Ա. Դավթյան, Ռ. Սահակյան
Խնդրագիրքը կազմվել է Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետում «Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ» առարկայի դասավանդման ծրագրին համապատասխան: Նախատեսված է «Տնտեսագիտություն» և հարակից առարկաներ ուսումնասիրողների համար: Խնդրագիրքը հրատարակվել է Նորանկախ երկրների քոլեջ-համալսարանների համագործակցության շրջանակներում Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի և ԱՄՆ-ի Կալիֆորնիայի (Ֆրեզնոյի) պետական համալսարանի միջև համագործակցության շնորհիվ: