Text – Discourse – Knowledge (An Introductory Course in Textlinguistics)

Gayane Girunyan
Գիրքը նվիրված է լեզվական բարձրագույն միավորի՝ տեքստի առանձնահատկությունների տեսական լուսաբանմանը՝ տեքստ – դիսկուրս – գիտելիք թեմատիկ ծավալմամբ և ի մի է բերում միջգիտակարգային այս ոլորտին առնչվող հիմնական հարցադրումներն ու մոտեցումները: Այն նախատեսված է որպես դասագիրք մասնագիտական ֆակուլտետների մագիստրատուրայի բաժնի ուսանողների համար, ինչպես նաև կարող է օգտակար լինել տեքստի հետազոտությամբ զբաղվող մասնագետների համար: