Փոխարժեքի դերը դրամավարկային քաղաքականության մեջ

Տիգրան Սարգսյան