Պատմագիտական ուսումնասիրություններ

Հակոբ Զորյան
Պատմագիտական ուսումնասիրությունների սույն ժողովածուն ընդգրկում է ԵՊՀ հիմնադիր դասախոսներից մեկի՝ Հայոց պատմության ամբիոնի վարիչ, պատմության ֆակուլտետի դեկան, պրոֆեսոր Հակոբ Զորյանի (1894-1942)՝ միջնադարյան Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական հարաբերություններին ու հայ պատմագրությանը նվիրված ուսումնասիրությունները: Հավելված բաժնում տրվում են պատմաբանի հրապարախոսության առանձին միավորներ: Նման ընդգրկումով ու բովանդակությամբ Հակոբ Զորյանի կյանքն ու գործն առաջին անգամ է ներկայացվում: Հասցեագրվում է հայագետներին և ընթերցող հանրությանը: