ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > Միջազգային հարաբերությունների տեսություններ և վերլուծության մակարդակներ

Միջազգային հարաբերությունների տեսություններ և վերլուծության մակարդակներ

Սողոմոնյան Մ.
Ժողովածուում ներկայացված են միջազգային հարաբերությունների առավել ընդունված տեսությունների՝ լիբերալիզմի, ռեալիզմի, ռադիկալիզմի և կոնստրուկտիվիզմի հիմնական դրույթները, որոնք տեսական համադրույթներ են միջազգային հարաբերությունների երևույթները մեկնաբանելու համար: Ժողովածուն կարող է օժանդակել ուսանողներին «Միջազգային հարաբերությունների տեսության հիմունքներ» առարկայի տեսական գիտելիքները պրակտիկայում և հետազոտական աշխատանքներում կիրառելու հարցում: