Հայկական գորգ. Մատենագիտություն

Ղազարյան Մանյա
Հայաստանի Ազգագրության պետական թանգարան