ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Կոմպլեկս անալիզ(ուսումնամեթոդական ձեռնարկ)

Կոմպլեկս անալիզ(ուսումնամեթոդական ձեռնարկ)

Մանվել Զաքարյան
Մ. Ա. Զաքարյանի «Կոմպլեքս անալիզ» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը ընդգրկում է խնդիրներ և առաջադրանքներ, որոնք համապատասխանում են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի բնագիտական ֆակուլտետի համանուն ուսումնական ծրագրին: Մատչելի խնդիրների հետ մեկտեղ առաջարկվում են նաև խնդիրներ, որոնք պահանջում են լրացուցիչ գիտելիքներ և ջանքեր: Ձեռնարկը պարունակում է համառոտ տեսական տեղեկություններ կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսությունից: Պահպանված է շարադրանքի ուսումնամեթոդական մակարդակը: Ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել նաև այլ մասնագիտությունների ուսանողների համար, որոնք հետաքրքրված են կոմպլեքս փոփոխականի ֆունկցիաների տեսությամբ: