Ինֆորմատիկայի հիմունքներ

Ա. Աբրահամեան, Գ. Մարկարով