ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք. Առաջին մաս

Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք. Առաջին մաս

Ն. Խ. Մեսրոպյան, Տ. Պ. Ղազանչյան
Խնդրագիրքն ընդգրկում է հավանականությունների տեսության սկզբնական դասընթացի բոլոր բաժինները: Յուրաքանչյուր թեմայի սկզբում տրվում են անհրաժեշտ բանաձևեր: Խնդիրների մեծ մասը կազմելու ժամանակ հաշվի են առնվել ռուսերեն և անգլերեն գոյություն ունեցող բազմաթիվ խնդրագրքեր և մենագրություններ: