Բարձրագույն մաթեմատիկա

Ռ.Մ. Հարությունյան, Հ.Խ. Խաչատրյան