ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Բարձրագույն մաթեմատիկա. Մաս II

Բարձրագույն մաթեմատիկա. Մաս II

Բաղդասարյան Ռ.Ա
Տեխնիկական բուհերի ուսանողների համար նախատեսված ուսումնական ձեռնարկը ներառում է մաթեմատիկական այն բաժինների համառոտ շարադրանքը, որոնք վերջին տարիներին ընդգրկվել են ուսումնական ծրագրերում: Ձեռնարկը հագեցված է մատուցվող տեսական նյութը լուսաբանող լուծված խնդիրներով: Ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել նաև ինժեներներին, ասպիրանտներին ու դասախոսներին: