ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Բանախյան հանրահաշիվ և սպեկտրալ տեսություն

Բանախյան հանրահաշիվ և սպեկտրալ տեսություն

Հ.Ա. Ասատրյան, Ի.Գ. Խաչատրյան, Մ.Ի. Կարախանյան, Ա.Հ. Քամալյան