Աշխատանքի շուկա

Մելքումյան Ա.
Դասագիրքը լիարժեք պատկերացում է տալիս աշխատանքի շուկայի գործունեության տեսական հիմունքների, այդ թվում առաջարկի և պահանջարկի ձևավորման գործոնների և մեխանիզմի, աշխատուժի գնի, մարդկային կապիտալի ներդրումների գնահատման մասին: Առանձնահատուկ ուշադրություն է հատկացվել ՀՀ աշխատաշուկայի ձևավորման և քաղաքականության առանձնահատկություններին: Դասագիրքը նախատեսվում է տնտեսագիտական բուհերի դասախոսների, ուսանողների, գիտական աշխատողների, ձեռնարկությունների ղեկավարների, մասնագետների և պետական ծառայողների համար: