Առևտրային բանկերի էությունն ու գործառույթները

Կ. Հ. Աբգարյան
Դիտարկված են ՀՀ առևտրային բանկերի էությունը, տնտեսական բովանդակությունը: Առանձնակի ուշադրություն է դարձված առևտրային բանկերի գործառնություններին, որոնց միջոցով ձևավորվում են դրա ռեսուրսները, ապա տեղաբաշխվում տնտեսության տարբեր ճյուղերում: Քննարկվել են նաև վարկային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հարցերը, առևտրային բանկերի և տնտեսավարող սուբյեկտների փոխհարաբերությունների կարգավորման խնդիրները: Նախատեսված է բուհերի ուսանողների համար: