Արաբական երկրների պատմություն

Նիկոլայ Հովհաննիսյան
Հատորն ընդգրկում է Արաբական Արևելքի և Մաղրիբի երկրների պատմության նորագույն շրջանը՝ Օսմանյան կայսրության կործանումից՝ 1918թ-ից, մինչև XXI դարի սկիզբը։