Զարգացրեք ձեր բանավոր խոսքը

Նարինե Գասպարյան
Ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի՝ անգլերենը որպես երկրորդ մասնագիտություն ուսումնասիրող կամ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար: Գիրքը միտված է զարգացնելու ուսանողների հաղորդակցական հմտությունները, ամրապնդելու նրանց գիտելիքները: