Փիլիսոփայական պատմություն

Սեյրան Զաքարյան
Գրքում ամփոփ շարադրված են համաշխարհային փիլիսոփայության զարգացման փուլերը, փիլիսոփայական ուղղությունները և դպրոցները, նշանավոր փիլիսոփաների ուսմունքները: Համառոտ ներկայացված է նաև հայ փիլիսոփայական մտքի պատմությունը: Գիրքը նախատեսված է ինչպես ԲՈՒՀ-ի հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների, այնպես էլ առհասարակ փիլիսոփայությամբ և փիլիսոփայության պատմությամբ հետաքրքրվողների համար: