Մարքեթինգի հիմունքներ

Զաքարյան Ա. Ե., Սահակյան Շ.Ս., Գրիգորյան Ա. Վ., Ղուկասյան Ն. Ժ., Սահակյան Լ. Շ.