Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

Գլխավոր խմբագիր` Լ. Հ. Բադանյան