Զանգեզուրի գոյապայքարը 1917-1920 թթ.

Արամ Սիմոնյան
Գրքում նկարագրված է զանգեզուրցիների անկախության համար մղված գոյապայքարը, նրանց հերոսական խոյանքները, զորավար Անդրանիկի, Արսեն Շահմազյանի և Գարեգին Նժդեհի ղեկավարությամբ երկրամասի դիմադրական շարժումը թուրք-ազերի նվաճողական քաղաքականության դեմ: Աշխատությունը նախատեսված է ընթերցող լայն շրջանակների համար: