ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԺՈՒՌՆԱԼԻՍՏԻԿԱ > Յուրային-օտար. սոցիոմշակութային համատեքստ

Յուրային-օտար. սոցիոմշակութային համատեքստ

Ղազար Ալբերտի Ավետիսյան
Մենագրությունը նվիրված է սոցիոմշակութային իրականության և ինքնության կառուցարկման, ինչպես նաև համաշխարհայնացման համատեքստում միջմշակութային հաղորդակցման, երկխոսության և բազմամշակութային հասարակության ձևավորման գործընթացներում յուրայինի և օտարի փոխհարաբերության և գործառական նշանակության վերլուծությանն ու պարզաբանմանը: Մենագրությունը հասցեագրված է հասարակական գիտությունների մասնագետներին և բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրվում են ժամանակակից գլոբալ սոցիոմշակութային փոխակերպումներում մարդկության միասնականացման և տարբաժանման հիմնախնդիրներով: