ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՖԻԶԻԿԱ > Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց. Հատոր I

Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթաց. Հատոր I

Սավելև Ի.Վ.
Գրքի գլխավոր նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել առաջին հերթին ֆիզիկայի հիմնական գաղափարների և մեթոդների հետ: Հատուկ ուշադրություն է դարձված ֆիզիկական օրենքների իմաստի բացատրման և նրանց գիտակցական կիրառման վրա: Չնայած գրքի համեմատաբար ոչ մեծ ծավալին, այն իրենից ներկայացնում է լուրջ ձեռնարկ, որը ապահովում է բավարար պատրաստություն հետագայում տեսական ֆիզիկայի և այլ ֆիզիկական առարկաների հաջող յուրացման համար: