Ընդհանուր երկրաբանություն

Առաքելյան Ս.Ա.
Ուսումնական ձեռնարկը գրված է բուհերի աշխարհագրություն մասնագիտության ընդհանուր երկրաբանություն առարկայի ծրագրին համապատասխան: Այն կարող է օգտակար լինել նաև ընդհանուր երկրաբանություն, միներալոգիա ու պետրոգրաֆիա ուսումնասիրող բուհերի ուսանողների և երկրաբանություն ուսումնասիրող այլ մասնագիտությունների, ինչպես նաև ընթերցող լայն հասարակության համար: