Հայկական հարցը

Խուրշուդյան Լ.
Հայկական հարցի առաջացման, բովանդակության և զարգացման փուլերի մասին հայոց պատմագիտության մեջ գոյություն ունեն տարբեր տեսակետներ: Հեղինակը նորովի ընթերցողի ուշադրությանն է ներկայացնում Հայկական հարցի պատմության համառոտ ուրվագիծը: