Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թվականներին

Մ.Ս. Կարապետյան, Է.Գ. Գևորգյան