ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ

Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ

Հ.Գ. Ղազարյան, Ա.Հ. Հովհաննիսյան, Տ.Ն. Հարությունյան, Գ.Ա. Կարապետյան