ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ > Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ

Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումներ

Հ.Գ. Ղազարյան, Ա.Հ. Հովհաննիսյան, Տ.Ն. Հարությունյան, Գ.Ա. Կարապետյան
Գիրքը նպատակ ունի ծառայելու որպես դասագիրք Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում «Դիֆերենցիալ հավասարումներ» առարկայի դասավանդման համար: Դասագրքում շարադրված նյութը համաձայնեցված է ԵՊՀ ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետներում դասավանդվող «Դիֆերենցիալ հավասարումներ» առարկայի ծրագրերի հետ: Այն շարադրված է ուսանողներին մատչելի լեզվով: Միաժամանակ պահպանված է գիտական անհրաժեշտ մակարդակը: