ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՔԻՄԻԱ > Որոշ դեղանյութերի քիմիա-թունաբանական բնութագիր

Որոշ դեղանյութերի քիմիա-թունաբանական բնութագիր

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Կ.
Ներկայացվող ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է դեղագիտության բաժնի ուսանողների, ինչպես նաև դեղերի քիմթունաբանական հարցերով զբաղվող մասնագետների համար: