Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին

Եղիշե
«Հայոց մատենագիրներ» մատենաշարի ներկա հատորը բովանդակում է 5-րդ դարի հայ պատմիչ Եղիշեի երկը Վարդանանց հերոսամարտի մասին: