ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ > ՍԵՐՎԻՍ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ > Սերվիս մասնագիտության ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպման ուսումնամեթոդական ուղեցույց

Սերվիս մասնագիտության ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպման ուսումնամեթոդական ուղեցույց

Մարատ Գրիգորյան, Սեյրան Սուվարյան, Գոռ Ալեքսանյան, Սարգիս Քելյան
Ուղեցույցում ներկայացվում է սերվիս մասնագիտության (սերվիսային գործունեության կազմակերպում և կայուն զբոսաշրջություն) ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպման մեթոդաբանությունը: Ուղեցույցում համադրված են պրակտիկաների կազմակերպման տեղական (ԵՊՀ) և TEMPUS-SuToMa նախագծի մեթոդաբանությունը: