ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ > ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ > ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ > ՀՀ պետական կառավարման ինստիտուցիոնալացման հեռանկարները տնտեսության թվայնացման համատեքստում

ՀՀ պետական կառավարման ինստիտուցիոնալացման հեռանկարները տնտեսության թվայնացման համատեքստում

Հայկ Սարգսյան, Ռուբեն Գևորգյան, Կառլեն Խաչատրյան, Կարինե Ավետիսյան, Ժիրայր Մխիթարյան, Վարսենիկ Սարգսյան, Կարինե Մինասյան, Հրաչյա Զաքարյան
Երրորդ հազարամյակի մեկնարկն ուղեկցվեց չորրորդ արդյունաբերական հեղափոխությամբ, որի տարբերիչ առանձնահատկությունը հասարակական և տնտեսական հարաբերությունների թվայնացումն է։ Վերջինս բնութագրվում է երկակի ազդեցությամբ։ Մի կողմից պետությունները ձգտում են ռազմավարական առաջնորդություն ցուցաբերելով հնարավորինս արագացնել թվային փոխակերպումների ընթացքը՝ առավելագույնս օգտվելու թվայնացման առաջ բերած օգուտներից, մյուս կողմից՝ որքան աճում է թվային փոխակերպումների խորությունը, այնքան մեծանում են թվային տարածքից բխող մարտահրավերները, այդ թվում՝ կիբերանվտանգության ռիսկերը։ Աշխատանքում գնահատվել են թվայնացման գործիքակազմի կիրառման հնարավորությունները, և դրա հիման վրա առաջարկվել են փոփոխություններ գոյություն ունեցող ինստիտուցիոնալ հարաբերություններում, ինչպես, օրինակ, գոյություն ունեցող ինստիտուտներին փոխարինող նոր ինստիտուտներ և հին ինստիտուտներին զուգահեռ գործող նոր ինստիտուտներ։ Աշխատանքը նախատեսված է դասախոսների, ասպիրանտների, ուսանողների, ինչպես նաև թվայնացման և տեխնոլոգիական զարգացման ոլորտում աշխատող և պետական կառավարման մարմինների աշխատողների համար։