ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ > Թուրք-հունական հարաբերությունները 1908-1914 թվականներին

Թուրք-հունական հարաբերությունները 1908-1914 թվականներին

Գևորգ Քիլիմջյան
Գրքում քննարկվում են թուրք-հունական հարաբերությունները առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին՝ կապված Կրետե կղզու թուրքական տիրապետության տակ գտնվող հունական մարզերի, էգեյան ծովի կղզիների, ինչպես նաև բալկանյան ժողովուրդների ազգային-ազատագրական պայքարի վերելքի հետ: Զգալի տեղ է հատկացված Բալկաններում և արևելյան միջերկրածովյան շրջաններում իմպերիալիստական տերությունների, հատկապես Օսմանյան կայսրության վարած նվաճողական քաղաքականության բացահայտմանը: