Տրամաբանություն

Գ.Ա. Բրուտյան
Գիրքը նախատեսված Է միջնակարգ դպրոցների, ճեմարանների, բարձր դասարանների աշակերտների ե տեխնիկումի սովորողների համար: Այն կարող Է օգտակար լինել նաև տրամաբանությունը դա սա վանգող ուսուցիչներին, ինչպես նան այլ առարկաների դասավանդման ընթացքում տրամաբանական մտածելակերպի զարգաւյման վրա ուշադրություն դարձնող դասատուներին: