ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները

Գլխավոր խմբագիրներ` Մ.Ա., Գրիգորյան, Ա. Հ.,Պոտոսյան
Ժողովածուն ընդգրկում է ՀՀ տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման, բնակչության տարաբնակեցման, տարածքային կառավարման և զարգացման, բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության, էկոլոգիական, զբոսաշրջային ինդուստրիայի և ռեկրեացիայի հիմնախնդիրներին նվիրված նյութեր: