Տնտեսական գործունեության վերլուծությունը

Արթուր Անդրեասյան