Տնտեսական գործունեության վերլուծություն

Ա. Սարգսյան, Կ. Առաքելյան
Ուսումնական ձեռնարկը շարադրված է ըստ «Տնտեսական գործունեության վերլուծություն» դասընթացի նոր ծրագրի. ներկայացված են կազմակերպության ակտիվների, սեփական կապիտալի, պարտավորությունների, եկամուտների ու ծախսերի և ֆինանսական դրության վերլուծության հիմնահարցերը, ինչպես նաև համապատասխան տեստեր ու հիմնական բանաձևեր: Նախատեսված է տնտեսագիտական մասնագիտությունների բակալավրիատի ուսանողների, նաև ասպիրանտների, դասախոսների, հաշվապահների, ֆինանսական կառավարիչների, աուդիտորների և տնտեսական գործունեության վերլուծության հարցերով հետաքրքրվողների համար: