ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > ԱՆԳԼԵՐԵՆ > Thoughts – the Shadows of Our Feelings (English for students of Philosophy and Psychology)

Thoughts – the Shadows of Our Feelings (English for students of Philosophy and Psychology)

Astghik Grigorian
Դասագիրքը բաղկացած է 21 տեքստերից, բառարանից և բազմաբնույթ վարժություններից, որոնք կնպաստեն ուսանողների մասնագիտական խոսքի գրավոր և բանավոր ունակությունների զարգացմանը: Դասագիրքը նախատեսված է Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի բակալավրիատի II կուրսի և մագիստրոսների համար: Տեքստերում շոշափվում են փիլիսոփայության և հոգեբանության ակտուալ հարցեր: Հեղինակը խորին շնորհակալություն է հայտնում գրախոսներին՝ օգտակար խորհուրդների համար: