ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > Ցանկ > Տեղեկատվական պատերազմներ և դիվանագիտություն

Տեղեկատվական պատերազմներ և դիվանագիտություն

Հայկ Նազարյան
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկը նպատակ ունի ուսանողներին ներկայացնելու «տեղեկատվական պատերազմներ և դիվանագիտություն» առարկան, ծանոթացնելու արդի միջազգային հարաբերություններում տեղեկատվական պատերազմների իրականացման միջոցներին: Ձեռնարկը հնարավորություն կընձեռի սովորելու՝ ինչպիսին են եղել տեղեկատվական գործողություններն անցյալում, ինչպես են ընթանում տեղեկատվական հակամարտությունները «տեղեկատվական հասարակության» ժամանակաշրջանում: Դասընթացի շրջանակներում տեսական նյութին համապատասխան կիրականացվի նաև գործնական աշխատանք: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկը նախատեսված է միջազգային հարաբերությունների և հումանիտար այլ ֆակուլտետների (ժուռնալիստիկա, սոցիոլոգիա) համար: