ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՖԻԶԻԿԱ > Տեսական մեխանիկա: Կուրսային աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ

Տեսական մեխանիկա: Կուրսային աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ

Սմբատ Շահինյան, Արամ Մաթևոսյան, Թամարա Սիմոնյան
Մեթոդական ձեռնարկում ընդգրկված են տեսական մեխանիկայի կետի դինամիկա, համակարգի դինամիկա, պինդ մարմնի դինամիկա և վերլուծական մեխանիկա բաժիններից կուրսային աշխատանքների կատարման համար ուսանողներին տրվող խնդիրների վերաբերյալ ցուցումներ և բերված են նմանատիպ խնդիրների լուծումներ: Նախատեսված է ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետում «Տեսական մեխանիկա» առարկայից կուրսային աշխատանքներ կատարելիս ուսանողներին մեթոդական օժանդակություն ցույց տալու համար։ Կարող է օգտակար լինել բուհերի ֆիզիկամաթեմատիկական ու տեխնիկական ֆակուլտետների ուսանողներին և տեսական մեխանիկայից ինքնուրույն աշխատանքներ կատարել ցանկացողներին: