Տերմինաբանական և ուղղագրական տեղեկատու

Սուքիասյան Ա. Մ.
ժողովածուն ընդգրկում է ՀՀ ԿԳ նախարարության լեզվի պետական տեսչության գործող որոշումները և դրանց վերլուծություններն ու մեկնաբանությունները բովանդակող հողվածները: Լուսաբանվում են հայոց լեզվի նորմավորմանը, մաքրությանը. ուղղագրությանն ու արտասանությանը վերաբերող հարցեր: