Տավուշի մարզ

Սիմոնյան Ռ.
Աշխատությունը նվիրված է ՀՀ Տավուշի մարզի պատմությանը: Առաջին անգամ փորձ է արվել ի մի բերել մարզի մասին հին ու նոր ժամանակների հեղինակների աշխատություններում և մշակույթի հուշարձաններում եղած հիշատակությունները: Հեղինակի ուսումնասիրություններում նաև ճշգրտվել են փաստեր և որոշ հուշարձանների տեղավայրեր: Զրուցարանի ձևով ներկայացվող գիրքը նախատեսվում է տարածաշրջանի պատմական անցյալով հետաքրքրվողների լայն շրջանների և հայրենագիտություն պարապող ուսանողության համար: