Թարգմանության տեսության հիմունքներ

Արևիկ Քամալյան
Ձեռնարկը նախատեսված է ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտե- տի «Թարգմանության տեսության հիմունքներ» առարկայի համար։ Կարող է օգտակար լինել սկսնակ և գործող թարգմանիչների, խմբագիրների, ինչպես նաև լրագրողների, լեզվաբանների, թարգմանու- թյամբ և թարգմանաբանությամբ հետաքրքրվողների համար։