ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ > Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ և մարդաբանական ճգնաժամ

Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ և մարդաբանական ճգնաժամ

Գագիկ Սողոմոնյան
Մենագրությունը նվիրված է անորոշության ու անվստահության աճի պայմաններում ժամանակակից զանգվածային-սպառողական հասարակության մեջ ընթացող սոցիոմշակութային փոխակերպումների և մարդաբանական ճգնաժամի քաղաքակրթական հիմունքների սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծությանը: Մենագրությունը հասցեագրված է փիլիսոփաներին, սոցիոլոգներին, քաղաքագետներին և բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրվում են ժամանակակից հասարակական-քաղաքական հիմնահարցերով, ում հուզում են պատմության անակնկալների և մարտահրավերների պայմաններում ինքնության պահպանման խնդիրները: