Սոցիալական մանկավարժություն

Նազիկ Հարությունյան, Արևիկ Ղազարյան, Լուսիկ Ղուկասյան
«Սոցիալական մանկավարժություն» բուհական ձեռնարկի նպատակն է ապագա սոցիալական մանկավարժներին ներկայացնել սոցիալական մանկավարժության հիմնահարցերը և սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի առանձնահատկությունները, գործունեության ոլորտները, մեթոդներն ու տեխնոլոգիաները: «Սոցիալական մանկավարժություն» բուհական ձեռնարկը սոցիալական մանկավարժության վերաբերյալ հայերեն առաջին գիրքն է: Բուհական ձեռնարկը նախատեսված է բոլոր մանկավարժների, մասնավորապես սոցիալական մանկավարժների, ինչպես նաև ուսանողների համար: