ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ > ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ > Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Է. Մ. Հայրապետյան, Լ. Վ. Հարությունյան, Վ. Ս. Հարությունյան, Ժ. Հ. Վարդանյան