ԵՊՀ ԻՄ ԳՐԱԴԱՐԱՆ > ԳՐՔԵՐ > ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ > ՍԵՐՎԻՍ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ > «Սերվիսի աշխարհագրություն» դասընթացի ուսումնական պրակտիկայի և գործնական պարապմունքների կազմակերպման մեթոդական ուղեցույց

«Սերվիսի աշխարհագրություն» դասընթացի ուսումնական պրակտիկայի և գործնական պարապմունքների կազմակերպման մեթոդական ուղեցույց

Սարգսյան Տ.
Մեթոդական ուղեցույցում ներկայացված են «Սերվիսի աշխարհագրություն» դասընթացի գործնական աշխատանքների և ուսումնական պրակտիկայի կազմակերպման որոշ մեթոդական ցուցումներ և մոտեցումներ, ինչպես նաև դասընթացի ծրագիրը, հասկացությունների համառոտ բացատրական բառարան և ընթացիկ քննությունների կազմակերպման թեստային առաջադրանքների նմուշ-օրինակներ: Ուղեցույցը կարող է օգտակար լինել ինչպես «Սերվիսի աշխարհագրություն» առարկան դասավանդող և գործնական պարապմունքները կազմակերպող դասախոսների, այնպես էլ ուսումնական պրակտիկայի ղեկավարների և ուսանողների համար: