Վաղ շրջանի բանաստեղծություններ (1910 – 1915 թթ.)

Սերգեյ Եսենին
Ժողովածուն ընդգրկում է ռուս մեծ բանաստեղծ Սերգեյ Եսենինի վաղ շրջանի բանաստեղծությունները և դրանց զուգադիր՝ թարգմանությունները, որոնց մեծ մասը հայերեն է հնչում առաջին անգամ: